Sas 36B, 9200 Dendermonde
0471.91.32.22
info@kdvzonneschijn.be

Voorstelling

Voorstelling

Wij stellen je graag voor aan KDV Zonneschijn. Wij zijn een VZW onder leiding van Yelien Van Biesen. Onder onze vleugels hebben we 2 kinderdagverblijven en een buitenschoolse kinderopvang.

Kind en gezin

Het kinderdagverblijf is opgericht door de Zusters van de H. Vincentius in 1967. Het is erkend en gesubsideerd door Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat het voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Alle bepalingen vermeld in het huishoudelijk reglement blijven van toepassing zolang de erkenning van kracht blijft.

Vlaams Welzijnsverbond

Ons kinderdagverlijf is ook lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

0 tot 36 maanden

In het KDV worden kinderen opgevangen van 0 tot 36 maand. De kinderen die 3 jaar worden hebben de mogelijkheid er te blijven tot het einde van het kwartaal waarin men 3 jaar wordt en eventueel de aansluitende vakantieperiode. Wanneer je jouw kind langer wilt laten opvangen dan de schoolleeftijd, gelieve dit dan tijdig aan te vragen!