Sas 36B, 9200 Dendermonde
0471.91.32.22
info@kdvzonneschijn.be

BKO

Buitenschoolse opvang

Specifiek en exclusief voor kinderen van het kleuteronderwijs

Onze Buitenschoolse opvang bevindt zich ook te Sas 36B. Deze voor- en naschoolse opvang is een kleuteropvang. Hier worden dus enkel peuters en kleuters opgevangen. Er is ook mogelijkheid tot slapen en warme maaltijden.

SCHOOLVAKANTIES

Tijdens de schoolvakanties hebben kinderen die tijdens het schooljaar reeds gebruik maken van de opvang voorrang.

WIJZIGINGEN

De ouders schrijven hun kindje in voor bepaalde dagen. Elke wijziging moet schriftelijk worden vastgelegd in overleg met de verantwoordelijke.

Financiële bijdrage

Indien meerdere kinderen uit éénzelfde gezin gelijktijdig aanwezig (dwz. op dezelfde dag komen) zijn in de BKO, geniet dit gezin van een korting van 25% op de totaal te betalen som (uitgezonderd op de middagmalen)

1

Voorschoolse opvang

Hier wordt gewerkt met een vast tarief: 2.50€

2

Naschoolse opvang

Van 15u00 – 18u00
1,00€ per begonnen halfuur

3

Woensdagnamiddag

Van 12u00 – 18u00
1.00€ per begonnen halfuur

4

Schoolvrije en vakantiedagen

Van 7u00 – 18u00
Voor een verblijf van minder dan 3 uur: 6,00€
Voor een verblijf tussen 3 en 5 uur: 9,00€
Voor een verblijf langer dan 5 uur: 15,00€
In deze prijs is soep en vieruurtje inbegrepen

5

Warme maaltijd

Een warme maaltijd (Soep-warme maaltijd-water)  4,50€ (niet verplicht)

5

Fruit

1,20€ (verplicht)

6

Vermindering

Indien meerdere kinderen uit éénzelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn in de BKO, geniet dit gezin van een korting van 25% op de totaal te betalen som (uitgezonderd op de maaltijden en fruit)