Sas 36B, 9200 Dendermonde
0471.91.32.22
info@kdvzonneschijn.be

Kostprijs

Informatie over de kostprijs

Beide vestigingen hebben een ander systeem om de kostprijs te bepalen

ZONNESCHIJN 1

In deze vestiging betalen de ouders volgens inkomen. Hiervoor kan je een attest verkrijgen via de site an kind en gezin. Op deze manier kan je zien welk bedrag je per dag zal betalen. Klik hieronder op de afbeelding van Kind & Gezin om naar de pagina te gaan op hun website. Hier vind je alle info over de attesten inkomenstarief. Ouders hebben dit attest nodig om gebruik te maken van opvang die subsidies inkomenstarief krijgt.  .

ZONNESCHIJN 2.0

In deze vestiging werken we met een IKT-mix systeem. Dit wil zeggen dat er 24 plaatsen beschikbaar zijn volgens inkomstentarief. De andere 8 zijn vastgesteld aan een vast tarief van 28 euro per dag. Wanneer ouders kiezen voor dit kinderdagverblijf kiezen ze dus ook voor de vaste dagprijs. Wanneer er plaatsen vrijkomen die inkomst gerelateerd zijn (meestal gaat dit om andere kinderen die naar school gaan) bekijken wij als kinderdagverblijf welke ouders er het meest nood hebben aan het ikt-tarief, deze ouders kunnen dan vanaf dat moment ook volgens inkomen betalen.

Wegwerpluiers

De opvang voorziet de luiers en verzorgingsproducten voor je kind. Jullie hoeven hier dus zelf niets voor mee te brengen. Dit gebeurt allemaal aan de democratische prijs van 1,75€/volle dag en 1,05€/halve dag.

BETALING BIJDRAGE

De betaling van uw bijdrage dient ten laatste de 15de van elke maand te gebeuren. Bij laattijdige betaling zendt het kinderdagverblijf 3 herhalingen. Daarna wordt de opvang beëndigd en worden de facturen overgemaakt aan de advocaat van het kinderdagverblijf.

BETALING

De  afrekening gebeurt maandelijks. Wij opteren voor een betaling via overschrijving.

FISCAAL ATTEST

Het KDV levert jaarlijks een fiscaal attest af met de vermelding voor de opvang van uw kind tot aan de leeftijd van 3 jaar. Dit fiscaal attest moet bij de aangifte in de personenbelasting gevoegd worden.