Sas 36B, 9200 Dendermonde
0471.91.32.22
info@kdvzonneschijn.be

Inschrijven

 • Wanneer een plaats vrijkomt, wordt op basis van het aantal beschikbare plaatsen bepaalt of iemand kan opgenomen worden al dan niet. Daarbij wordt voorrang gegeven aan :
  • Voorrangsregels vastgelegd door K&G
  • Broertje of zusje in de opvang.
  • Datum van aanmelden: wie eerst komt, eerst krijgt.
  • sociale en/of pedagogische motieven.
  • Alleenstaande ouders.
  • Ouders met een laag inkomen.
 • Inschrijven in het KDV kan uitsluitend door de verantwoordelijke. Bij inschrijving wordt een voorschot van 25 Euro gevraagd door middel van een overschrijving (= bewijs van betaling). Door het aanvaarden van het voorschot verbindt het KDV zich ertoe het kindje vanaf het afgesproken tijdstip op te nemen in de voorziening. Personen die geen voorschot betaald hebben worden beschouwd als niet ingeschreven. (uitz.: ouders die reeds een kind in de opvang hebben, betalen geen voorschot meer) Wanneer de inschrijving niet gevolgd wordt door een daadwerkelijk verblijf, dan wordt het voorschot niet terugbetaald. In de loop van de eerste maand van het verblijf van het kind in het KDV wordt dit bedrag terugbetaald.
 • 14 dagen voor de geplande opnamedatum neemt de verantwoordelijke contact op om een afspraak te maken voor het afhandelen van de administratieve formaliteiten en het wennen van de baby. Bij de start wordt er een schriftelijke overeenkomst ondertekend.
 • Bestellen = betalen.
  Dit principe betekent dat ouders voortaan betalen voor de hen gereserveerde opvangdagen. Dit opvangplan is deel van de schriftelijke overeenkomst.
  De bedoeling van K&G is om elke gesubsidieerde kindplaats optimaal te benutten, er zijn immers lange wachtlijsten. K&G subsidieert enkel die plaasten die effectief bezet zijn. D.w.z. als een kind niet aanwezig is dan krijgt K&G geen subsidiering die dag.
  Daarom is een strikte navolging van het opvangplan belangrijk om de financiële leefbaarheid van de voorziening te houden.
  Enkel onderstaande afwijkingen zijn toegestaan:
  • Op collectieve sluitingsdagen betalen ouders geen opvang
  • Langdurige afwezigheid bv ziekte
  • Bij zwangerschap, werkloosheid kan in overleg met de verantwoordelijke het opvangplan aangepast worden.
  • Vakantieperiode
  • Elk kind krijgt respijtdagen d.w.z. gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Het maakt niet uit waarom het kind afwezig is: ziekte, een snipperdag van de ouders, een dagje oma en opa, … Op deze respijtdagen kan uw kind afwezig zijn zonder dat de ouders moeten betalen. Wie op jaarbasis voltijds opvang gebruikt heeft recht op 20 afwezigheidsdagen. (voor deeltijds opvang wordt in evenredigheid het aantal dagen bepaald).
 • Wanneer de respijtdagen opgebruikt zijn dan dient de dag betaald te worden zoals voorzien in het opvangplan.
 • Elke wijziging in de dag- en uurregeling moet schriftelijk vastgelegd worden in overleg met de verantwoordelijke. Een wijziging kan pas toegestaan worden als dit pas binnen de regelgeving van Kind en Gezin.
 • Indien het KDV geen plaats heeft voor een kind, dan kunnen ouders zich op een wachtlijst laten noteren. Indien door onvoorziene omstandigheden toch een plaats vrijkomt in het KDV dan kunnen zij in volgorde van aanmelding gebruik maken van deze plaats. Er wordt in dit geval geen enkele garantie op plaats geboden door het KDV.